Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Saanteen Hyvinvointipalvelun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 07.06.2020  

1.Rekisterin pitäjä

Saanteen Hyvinvointipalvelu, Sarmilantie 17, 29700 Ahlainen 

Puh. 0443266861 

sähköposti: saanteenhyvinvointipalvelu@gmail.com

2. Rekisterin nimi: 

Saanteen Hyvinvointipalvelun käyttäjärekisteri 

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Saanteen Hyvinvointipalvelu kerää asiakkaistaan tietoa, minkä tarkoituksena on turvata asiakkaalle hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät koske hoidollisiin tai hoidon kannalta tarpeellisiin tietoihin, ei kerätä. Kerättävät tiedot on tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

4.Kerättävät tiedot:

  • Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero
  • Terveydentilaa koskevat tiedot, hierontaan tulon syy, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset sekä asiakkaan antamat lisätiedot.
  • Hoitotapahtumaa koskevat tiedot sekä hoitosuunnitelma.
  • Tiedot, joilla on merkitystä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Asiakkaalla on oikeus nähdä ja tarkistaa hänestä kerätyt tiedot sekä korjauttaa väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada kopiot häntä koskevista ja kerätyistä tiedoista.

5.Tietojen säännönmukainen luovutus:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakastietoja säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti sähköisessä muodossa.